Mgr. Jan Kolátor

Jan Kolátor je místopředsedou PMS na Praze 8. Narodil se se v Praze, žije v Praze a doufá, že zde i zemře. Vystudoval gymnázium a vysokou školu na univerzitě také v Praze.

Pracuje v Národní technické knihovně a pro další knihovny (i mimo Prahu), věnuje se nasazování OS do praxe. V současnosti se věnuje na Praze 8 pirátským nováčkům. Zastupuje Piráty také v Komisi pro bezpečnost a prevenci sociálněpatologických jevů na Praze 8.

Angažuje se v aktivitách pirátů týkajících se autorského a knihovního zákona, bezpečnosti a prevenci kriminality. Pracuje v pirátském týmu pro kulturu.