Jan Horn

Jan Horn má dlouhodobý zájem o lokální komunální politiku Prahy 8. Vyhovuje mu přímý kontakt s občany a zaměřuje se především na problémy “obyčejného člověka” a sociálně slabších skupin.

Narozen v dubnu roku 1979 v Praze. Vystudoval nejprve SŠ s ekonomickým zaměřením, následně uměleckořemeslnou školu se specializací umělecký kovář a zámečník. Vlastní firmu na zákazkovou kovovýrobu, které se aktivně věnuje dodnes. Ve volném čase působí jako přednášející, vedoucí workshopů a copywriter. Má bohaté zkušenosti ze světa obchodu, marketingu a vývoje. V lednu roku 2020 mu vyšla první kniha u nakladatelství Straky na vrbě.

Oblasti zájmu v rámci samosprávy: Životní prostředí, kultura, školství.

Politicky se angažuje v MS na Praze 8, kde se dlouhodobě zapojuje do veřejně prospěšných projektů a akcí. V roce 2021 byl zvolen místopředsedou PMS na Praze 8.

Dosavadní činnost pro Pirátskou stranu, např.:

  • příprava, organizace a medializace „Akce H“ na P8,
  • příprava, organizace a medializace „Akce Vrak“ na P8,
  • vypracování (nakonec nevyužitého) projektu „Pipoušek“,
  • aktivní pomoc při tvorbě článků a sazby Pirátských listů,
  • aktivní materiální a technologická pomoc při výstavbě nového Pirátského centra