Mgr. Ivo Slávka

Ivo Slávka (nar. 29. 9. 1966)

Pocházím z Nového Mesta nad Váhom a od roku 2009 žiji na Praze 8 v Kobylisích. Jsem v registrovaném partnerství a s partnerem máme 2 děti v dlouhodobé pěstounské péči.

Vystudoval jsem Gymnázium Nové Mesto nad Váhom, Hotelovou akademii Piešťany a pak jsem absolvoval bakalářské studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a následně jsem úspěšně ukončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Od roku 2011 pracuji na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako právník a jsem vedoucí Oddělení ekonomického Odboru hospodářské správy a do mé gesce spadá zadávání veřejných zakázek, resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek a centrální nákup státu, výkon funkce správce rozpočtu a nakládání s majetkem státu.

S Piráty jsem se poprvé setkal na akcích na Praze 8. Chtěl bych se zapojit na celostátní úrovni hlavně v oblastech LGBT práva, Rodinná a sociální politika (téma děti, děti z dětských domovů, náhradní rodinná péče apod.), E-government, Organizace (systemizace) státní správy, Rovnoprávnost, Služební zákon a na regionální úrovni na Praze 8 bych se rád zapojil do komunálních voleb.

U Pirátů mě zaujaly hodnoty, které sám vyznávám: otevřenost, rovný přístup ke všem a touha něco změnit.

K mým koníčkům patří adrenalinové sporty a procházky v přírodě s rodinou.