Naši lidé

Předsednictvo místního sdružení


  Martin Štěrba

Martin Štěrba

předseda MS Praha 8, místopředseda redakční rady časopisu Osmička, poradce primátora hl. města Prahy

+420 732 408 769 martin.sterba@pirati.cz

  Jan Kolátor

Jan Kolátor

1. místopředseda MS Praha 8, člen komise RMČP8 pro bezpečnost a prevenci sociálněpatologických jevů

jan.kolator@pirati.cz

  Alice Hamalová

Alice Hamalová

zastupitelka, místopředsedkyně MS Praha 8, členka finančního výboru ZMČP8, členka komise RMČP8 pro životní prostředí

alice.hamalova@pirati.cz

  Mahu Opletalová

Mahu Opletalová

místopředsedkyně MS Praha 8, členka komise RMČP8 pro obecní byty

magdalena.opletalova@pirati.cz

  Jan Horn

Jan Horn

místopředseda MS Praha 8

jan.horn@pirati.cz

Zastupitelé Praha 8


  Michal Novák

Michal Novák

předseda zastupitelského klubu, místopředseda kontrolního výboru ZMČP8, člen komise RMČP8 pro pro dopravu, člen komise RMČP8 pro majetek

michal.novak@pirati.cz

  Ivo Slávka

Ivo Slávka

místopředseda zastupitelského klubu, člen komise RMČP8 pro obecní byty, člen Výboru pro projekt Nová Palmovka ZMČP8, člen Výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP

ivo.slavka@pirati.cz

  Karel Ptáček

Karel Ptáček

zastupitel, místopředseda komise RMČP8 pro bytová družstva a SVJ, člen komise RMČP8 pro územní rozvoj a památkovou péči

karel.ptacek@pirati.cz

  Jan Hamal Dvořák

Jan Hamal Dvořák

zastupitel, člen komise RMČP8 pro IT

jan.hamal.dvorak@pirati.cz

  Alice Hamalová

Alice Hamalová

zastupitelka, místopředsedkyně MS Praha 8, členka finančního výboru ZMČP8, členka komise RMČP8 pro životní prostředí

alice.hamalova@pirati.cz

  Martin Staněk

Martin Staněk

zastupitel, člen komise RMČP8 pro kulturu a volný čas

775 058 555 martin.stanek@pirati.cz

  Anna Filínová

Anna Filínová

zastupitelka, členka komise RMČP8 pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny

anna.filinova@pirati.cz

  Pavel Franc

Pavel Franc

zastupitel, člen komise RMČP8 pro sport, mládež a grantovou politiku, člen komise RMČP8 pro školství

pavel.franc@pirati.cz

Senátoři a poslanci


Ostatní členové