Co si do nového roku pro Prahu 8 přejí její Piráti?

Co si do nového roku pro Prahu 8 přejí její Piráti?

V naší práci v Zastupitelstvu MČ Praha 8 si klademe za cíl dohlédnout na to, aby při rozhodování Rady stál na prvním místě zájem veřejnosti, a nikoliv osobní prospěch jednotlivců.

Všichni si pamatujeme dobu, kdy se rozprodával majetek Prahy 8 a investovalo se do nevýhodných projektů, jako je například stále nedostavěná nová radnice na Palmovce. Opravdu otevřená radnice by měla v předstihu zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva, všech komisí i výborů. Rada městské části by měla vést co nejširší diskusi nejen s opozicí, ale i s veřejností. Nová radnice by měla prosadit, aby na pozice v městských společnostech byla vždy vypisována transparentní výběrová řízení.

Dlouhodobě se stavíme proti zahušťování sídlišť. Rádi bychom více zapojili veřejnost do územního rozhodování, chceme dohlížet na to, aby nová výstavba nezhoršila kvalitu bydlení občanů.

V oblasti životního prostředí je nutné vzít na vědomí dopady klimatických změn, přehodnotit přístup k péči o veřejnou zeleň a podporovat smysluplné ekologické projekty vedoucí ke snižování emisí a teplot v souvislosti s probíhající klimatickou změnou.

Na školách by radnice měla přednostně podporovat samotné vzdělávání, ne jen stavební úpravy jednotlivých školních budov.

Piráti prosazují demokratické principy i v dopravě – nechceme protežovat ekonomicky a ekologicky náročnou osobní automobilovou dopravu. Praha 8 by měla propagovat také ostatní šetrnější způsoby dopravy a prosazovat příslušná dopravní řešení. Stále také samozřejmě podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články